Towarzystwo w roku 2005 rozpoczęło swoją działalność w Polsce jako spółka akcyjna pod nazwą Aspecta Życie TU. Kontynuuje w ten sposób działalność Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie S.A., które zostało utworzone sześć lat wcześniej, w 1999 roku.

Samopomoc od początku zajmowała się ubezpieczeniami na życie osób indywidualnych, jak też ubezpieczając całe grupy (rodziny itd.). A w roku 2005, kiedy to Samopomoc przekształciła się w Aspectę, w firmie rozpoczęto nową erę działalności Towarzystwa. Weszła w życie nowa strategia i nowa linia produktów.

12 lipca 2005 roku Aspecta Życie otrzymała Certyfikat Najwyższa Jakość, który przyznawany jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością. Wręczono go jej za nowatorskie rozwiązania systemowe oferowanych produktów i zarządzanie poprzez jakość, dzięki któremu stale wzrastają standardy obsługi klientów.

Aspecta Życie może się również pochwalić:

  • Listem gratulacyjnym od Marszałka Województwa
  • Listem z gratulacjami od Wojewody Mazowieckiego

Siedziba firmy mieści się w Warszawie, skontaktować się z nią można pod numerem 0 801 277 328 bądź emailowo: informacja@aspecta.com.